انجمن

ارسال جديدي وجود ندارد

قوانين انجمن

قوانين فعاليت در انجمن.
ارسال جديدي وجود ندارد

راهنمايي و آموزش

راهنمايي و آموزش فعاليت در انجمن.
ارسال جديدي وجود ندارد

جشنواره تابستاني‌ 1394

فراخوان، اطلاعيه و نتايج جشنواره تابستاني سايت فارسي شيطان مقيم.
ارسال جديدي وجود ندارد

مجله ی شیطان مقیم

انتشار مجله ی الکترونیک شیطان مقیم

تاريخچه

ارسال جديدي وجود ندارد

تاریخچه رزیدنت اویل

معرفي، نقد و بررسي Resident Evil (شیطان مقیم).
ارسال جديدي وجود ندارد

ويروس ها

معرفي و بررسي ويروس ها در Resident Evil.
ارسال جديدي وجود ندارد

كمپاني آمبرلا

معرفي و بررسي كمپاني Umbrella، سازنده ويروس Resident Evil.
ارسال جديدي وجود ندارد

شهر راكون

Raccoon City، زادگاه شيطان مقيم!
ارسال جديدي وجود ندارد

Capcom

معرفي شركت كپكام، خالق Resident Evil.

اختصاصي

ارسال جديدي وجود ندارد

مقالات رزیدنت اویل

ترجمه فايل ها، كتاب ها، خاطرات و گزارش هاي اختصاصي.

انجمن های زیر گروه: مقالات اختصاصي رزیدنت اویل

ارسال جديدي وجود ندارد

تجزيه و تحليل رزیدنت اویل

تجزيه و تحليل هاي بازي و تريلر هاي شيطان مقيم.
ارسال جديدي وجود ندارد

سناريو های رزیدنت اویل

ترجمه سناريو و ديالوگ هاي بازي و جملات شخصيت ها.
ارسال جديدي وجود ندارد

زيرنويس های فارسی رزیدنت اویل

زيرنويس فارسي تريلر و دمو هاي بازي.
ارسال جديدي وجود ندارد

ویدیو های رزیدنت اویل

تاریخچه رزیدنت اویل و سایر ویدیو های اختصاصی شیطان مقیم.

شيطان مقيم: سري اصلي

ارسال جديدي وجود ندارد

Resident Evil 1

معرفي، نقد و بررسي، راهنمايي قدم به قدم و مسائل مرتبط به Resident Evil 1 (رزیدنت اویل 1).
رزیدنت اویل 1

انجمن های زیر گروه: معرفي رزیدنت اویل 1, شخصيت های رزیدنت اویل 1, دشمنان رزیدنت اویل 1, اسلحه های رزیدنت اویل 1, راهنمايي رزیدنت اویل 1, سيو رزیدنت اویل 1, ترفند های رزیدنت اویل 1

ارسال جديدي وجود ندارد

Resident Evil 2

معرفي، نقد و بررسي، راهنمايي قدم به قدم و مسائل مرتبط به Resident Evil 2.
رزیدنت اویل 2

انجمن های زیر گروه: معرفي, شخصيت ها, دشمنان, اسلحه ها, راهنمايي, سيو, ترفند ها

ارسال جديدي وجود ندارد

Resident Evil 3: Nemesis

معرفي، نقد و بررسي، راهنمايي قدم به قدم و مسائل مرتبط به Resident Evil 3: Nemesis » The Last Escape.
رزیدنت اویل 3

انجمن های زیر گروه: معرفي, شخصيت ها, دشمنان, اسلحه ها, راهنمايي, سيو, ترفند ها

ارسال جديدي وجود ندارد

Resident Evil - Code: Veronica

معرفي، نقد و بررسي، راهنمايي قدم به قدم و مسائل مرتبط به Resident Evil - Code: Veronica X.
رزیدنت اویل کد ورنیکا

انجمن های زیر گروه: معرفي, شخصيت ها, دشمنان, اسلحه ها, راهنمايي, سيو, ترفند ها

ارسال جديدي وجود ندارد

Resident Evil Zero

معرفي، نقد و بررسي، راهنمايي قدم به قدم و مسائل مرتبط به Resident Evil Ø » Zero
رزیدنت اویل زیرو

انجمن های زیر گروه: معرفي, شخصيت ها, دشمنان, اسلحه ها, راهنمايي, سيو, ترفند ها

ارسال جديدي وجود ندارد

Resident Evil 1: Remake

معرفي، نقد و بررسي، راهنمايي قدم به قدم و مسائل مرتبط به Resident Evil 1: Remake » Resident Evil Archives.
رزیدنت اویل 1 ریمیک

انجمن های زیر گروه: معرفي, شخصيت ها, دشمنان, اسلحه ها, راهنمايي, سيو, ترفند ها

ارسال جديدي وجود ندارد

Resident Evil 4

معرفي، نقد و بررسي، راهنمايي قدم به قدم و مسائل مرتبط به Resident Evil 4.
رزیدنت اویل 4

انجمن های زیر گروه: معرفي, شخصيت ها, دشمنان, اسلحه ها, راهنمايي, سيو, ترفند ها

ارسال جديدي وجود ندارد

Resident Evil 5

معرفي، نقد و بررسي، راهنمايي قدم به قدم و مسائل مرتبط به Resident Evil 5 » Gold and Alternative Edition.
رزیدنت اویل 5

انجمن های زیر گروه: معرفي, شخصيت ها, دشمنان, اسلحه ها, راهنمايي, سيو, ترفند ها

ارسال جديدي وجود ندارد

Resident Evil: Revelations

معرفي، نقد و بررسي، راهنمايي قدم به قدم و مسائل مرتبط به Resident Evil: Revelations.
رزیدنت اویل رولیشن

انجمن های زیر گروه: معرفي, شخصيت ها, دشمنان, اسلحه ها, راهنمایی, سیو, ترفندها

ارسال جديدي وجود ندارد

Resident Evil 6

معرفي، نقد و بررسي، راهنمايي قدم به قدم و مسائل مرتبط به 6 Resident Evil.
رزیدنت اویل 6

انجمن های زیر گروه: معرفي, شخصيت ها, دشمنان, راهنمايي, سيو, ترفند ها

ارسال جديدي وجود ندارد

Resident Evil: Revelations 2

معرفي، نقد و بررسي، راهنمايي قدم به قدم و مسائل مرتبط به Resident Evil: Revelations 2.
رزیدنت اویل رولیشن 2

انجمن های زیر گروه: معرفي, شخصيت ها, دشمنان, اسلحه ها, راهنمایی, سیو, ترفندها

شيطان مقيم: سري فرعي

ارسال جديدي وجود ندارد

Resident Evil: Survivor

معرفي، نقد و بررسي، راهنمايي قدم به قدم و مسائل مرتبط به Resident Evil: Survivor.
رزیدنت اویل سوروایور

انجمن های زیر گروه: معرفي, شخصيت ها, سيو, دشمنان, اسلحه ها, راهنمایی, ترفند ها

ارسال جديدي وجود ندارد

Resident Evil - Code: Veronica - Survivor 2

معرفي، نقد و بررسي، راهنمايي قدم به قدم و مسائل مرتبط به Resident Evil - Code: Veronica - Survivor 2
رزیدنت اویل کد ورونیکا سوروایور 2

انجمن های زیر گروه: معرفي, دشمنان, سيو

ارسال جديدي وجود ندارد

Resident Evil: Dead Aim

معرفي، نقد و بررسي، راهنمايي قدم به قدم و مسائل مرتبط به Resident Evil: Dead Aim.
رزیدنت اویل دد ایم

انجمن های زیر گروه: معرفي, شخصيت ها, دشمنان, سيو

ارسال جديدي وجود ندارد

Resident Evil: Outbreak - File #1

معرفي، نقد و بررسي، راهنمايي قدم به قدم و مسائل مرتبط به Resident Evil: Outbreak - File #1.
رزیدنت اویل اوت بریک فایل 1

انجمن های زیر گروه: معرفي, شخصيت ها, دشمنان, اسلحه ها, راهنمايي, سيو, ترفند ها

ارسال جديدي وجود ندارد

Resident Evil: Outbreak - File #2

معرفي، نقد و بررسي، راهنمايي قدم به قدم و مسائل مرتبط به Resident Evil: Outbreak - File #2.
رزیدنت اویل اوت بریک فایل 2

انجمن های زیر گروه: معرفي, دشمنان, راهنمايي, سيو, ترفند ها

ارسال جديدي وجود ندارد

Resident Evil: The Umbrella Chronicles

معرفي، نقد و بررسي، راهنمايي قدم به قدم و مسائل مرتبط به Resident Evil: The Umbrella Chronicles.
رزیدنت اویل آمبرلا کرانیکلز

انجمن های زیر گروه: معرفي, شخصيت ها, دشمنان, سيو

ارسال جديدي وجود ندارد

Resident Evil: The Darkside Chronicles

معرفي، نقد و بررسي، راهنمايي قدم به قدم و مسائل مرتبط به Resident Evil: The Darkside Chronicles.
رزیدنت اویل دارک ساید کرانیکلز

انجمن های زیر گروه: معرفي, شخصيت ها, دشمنان, سيو

ارسال جديدي وجود ندارد

Resident Evil: The Mercenaries 3D

معرفي، نقد و بررسي، راهنمايي قدم به قدم و مسائل مرتبط به Resident Evil: The Mercenaries 3D.
رزیدنت اویل مرسنریز سه بعدی

انجمن های زیر گروه: معرفي, شخصيت ها

ارسال جديدي وجود ندارد

Resident Evil: Operation Raccoon City

معرفي، نقد و بررسي، راهنمايي قدم به قدم و مسائل مرتبط به Resident Evil: Operation Raccoon City.
رزیدنت اویل اوپریشن راکون سیتی

انجمن های زیر گروه: معرفي, شخصيت ها, دشمنان, اسلحه ها, راهنمايي, سيو, ترفندها

شيطان مقيم: كنسول دستي

ارسال جديدي وجود ندارد

Mobile Phone

سري بازي هاي منتشر شده Resident Evil براي Mobile.

انجمن های زیر گروه: Resident Evil Gaiden, Resident Evil: The Missions, Biohazard: The Stories, Resident Evil: Confidential Report, Biohazard: The Episodes, Biohazard: The Operations, Resident Evil: Genesis, Resident Evil: Degeneration, Resident Evil 4, Resident Evil: Uprising, Resident Evil: Survival Doors, Resident Evil: Afterlife, Resident Evil: Outbreak Survive, Other

ارسال جديدي وجود ندارد

Playstation Portable

سري بازي هاي منتشر شده Resident Evil براي PSP.

انجمن های زیر گروه: Resident Evil Portable

ارسال جديدي وجود ندارد

Nintendo DS

سري بازي هاي منتشر شده Resident Evil براي DS.

انجمن های زیر گروه: Resident Evil: Deadly Silence

شيطان مقيم: انیمیشن

ارسال جديدي وجود ندارد

Biohazard: 4D Executer

معرفي، نقد و بررسي انيميشن Biohazard: 4D Executer (رزیدنت اویل چهار بعدی)
ارسال جديدي وجود ندارد

Resident Evil: Degeneration

معرفي، نقد و بررسي انيميشن Resident Evil: Degeneration (رزیدنت اویل: انقراض)

انجمن های زیر گروه: معرفي, شخصيت ها و سازندگان

ارسال جديدي وجود ندارد

Resident Evil: Damnation

معرفي، نقد و بررسي انيميشن Resident Evil: Damnation (رزیدنت اویل: لعن)

انجمن های زیر گروه: معرفي, شخصيت ها و سازندگان

شيطان مقيم: كتاب

ارسال جديدي وجود ندارد

كتاب الكترونيك رزیدنت اویل

دانلود E-Book و بحث و تبادل نظر.

انجمن های زیر گروه: The Umbrella Conspiracy, Caliban Cove, City of the Dead, Underworld, Nemesis, Code: Veronica, Zero Hour

ارسال جديدي وجود ندارد

کتاب مصور

کتاب های کمیک و مانگا.

بازي

ارسال جديدي وجود ندارد

اخبار بازی های رزیدنت اویل

اخبار، پيش نمايش ها و تصاوير بازي هاي Resident Evil (شیطان مقیم)

انجمن های زیر گروه: ويديو و تريلرهای رزیدنت اویل, تصاوير رزیدنت اویل, آرشيو, مطبوعات

ارسال جديدي وجود ندارد

اخبار فيلم های رزیدنت اویل

اخبار، پيش نمايش ها و تصاوير فيلم هاي Resident Evil (شیطان مقیم).
ارسال جديدي وجود ندارد

بحث و گفتگوي آزاد

بحث و گفتگوي آزاد، تبادل نظر و نظرسنجي سري بازي هاي Resident Evil (شیطان مقیم).
(لطفاً قبل از ایجاد تاپیک جدید با مسئولین سایت هماهنگ کنید.)

انجمن های زیر گروه: كلوپ طرفداران رزیدنت اویل, کلوپ داستان نویسی

ارسال جديدي وجود ندارد

دانلود رزیدنت اویل

مركز دانلود بازي، موسيقي بازي، ويديو و تصاوير Resident Evil (شیطان مقیم).

انجمن های زیر گروه: موسيقي رزیدنت اویل, ويديو های رزیدنت اویل, تصاوير رزیدنت اویل, لينك دانلود رزیدنت اویل, ساير

متفرقه

ارسال جديدي وجود ندارد

كنسول ها و رايانه

جديدترين اخبار و گفتگو درباره كنسول هاي بازي و رايانه.

انجمن های زیر گروه: Sony Playstation 4, Microsoft XBox 1, PC, Microsoft XBox 360, Sony Playstation 3, Nintendo Wii

ارسال جديدي وجود ندارد

شبيه سازها

دانلود، آموزش و راهنماي نصب شبيه ساز براي كنسول هاي دنيا.

بازي هاي ترسناك

ارسال جديدي وجود ندارد

The Evil Within

معرفي، نقد و بررسي، راهنمايي قدم به قدم و مسائل مرتبط به The Evil Within
  • ارسال جديدي وجود ندارد
  • تغییر مسیر

اطلاعات انجمن

آخرین ارسالها

پاسخ : راهنمایی قدم به قدم بازی توسط Antivirus Agent (راهنمايي)
پاسخ : راهنمایی قدم به قدم بازی توسط asgharkarimi (راهنمايي)
طریقه حذف صحنه ی باز و بسته شدن درب و بالا و پایین آمدن از پله ها توسط Antivirus Agent (ترفند ها)
پاسخ : True Color ENB FXAA توسط Splinter cell (ترفند ها)
پاسخ : True Color ENB FXAA توسط arash111 (ترفند ها)
پاسخ : True Color ENB FXAA توسط arash111 (ترفند ها)
True Color ENB FXAA توسط Antivirus Agent (ترفند ها)
پاسخ : راهنمایی قدم به قدم بازی توسط mossallaei (راهنمايي)
پاسخ : کدام شیوه سیو ؟ توسط RAYAN (بحث و گفتگوي آزاد)
پاسخ : اعصاب خوردکن ترین باس ها و موجودات سر راه کدامند؟؟؟؟؟؟؟ توسط RAYAN (بحث و گفتگوي آزاد)
پاسخ : کلیپ های متفرقه رزیدنت اویل (کلیپ های اینترنتی) توسط RAYAN (ويديو های رزیدنت اویل)
پاسخ : اعصاب خوردکن ترین باس ها و موجودات سر راه کدامند؟؟؟؟؟؟؟ توسط Helena-Harper (بحث و گفتگوي آزاد)
پاسخ : کدام شیوه سیو ؟ توسط Helena-Harper (بحث و گفتگوي آزاد)
پاسخ : راهنمایی قدم به قدم بازی توسط Antivirus Agent (راهنمايي)
پاسخ : راهنمایی قدم به قدم بازی توسط mossallaei (راهنمايي)
پاسخ : Resident Evil Revelations 2 توسط کاپتانپرایس1378 (بحث و گفتگوي آزاد)
Digital Manual Booklet توسط Tyrant (Resident Evil: The Umbrella Chronicles)
پاسخ : پارلونوکس توسط Grimm (کلوپ داستان نویسی)
Digital Manual Booklet توسط Tyrant (Resident Evil: The Darkside Chronicles)
Digital Manual Booklet توسط Tyrant (Resident Evil: The Mercenaries 3D)

تقویم آینده

آمار انجمن

245,682 ارسال در 4,585 موضوع توسط 23,905 کاربر. جدیدترین کاربر عضو شده: javad27
آخرین ارسال انجمن: "پاسخ : راهنمایی قدم به ق..." ( امروز ساعت 01:50:13 بعد از ظهر )
دیدن آخرین 10 ارسال جدید به انجمن

کاربران آنلاين

10 مهمان, 3 کاربران (1 مخفی)

کاربرانی که در 5 دقیقه اخیر فعال بودند:
Tyrant, Rockboy
[Critic]  [Editor]  [Newswriter]  [Premium User]  [Professional User]  [Rescue Team]  [Typewriter]  [Umbrella Agent]  [Umbrella HQ]  [Umbrella HQ]  [Umbrella Team]

بیشترین میزان آنلاین در امروز: 41. بیشترین میزان آنلاین: 1,237 (دسامبر 17, 2011, 09:54:12 صبح)